บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด

3/11 ถนนแสงชูโต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

Banpongsugar Co.,Ltd. Ratchaburi Thailand

tel.0-3221-1328,0-3237-1444-5 fax.0-3237-1446

UnderConstruction..