จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ

ทีมงาน CSR บริษัทน้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ได้จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ เกี่ยวกับภาวะโรคอ้วนให้กับนักเรียนใน รร.วัดโกสินารายณ์ อ่านต่อ


Older Entries »

โครงการส่งเสริมขยายอ้อยพันธุ์ดี

4 ธค.57 9.00น. คณะฝ่ายไร่ร่วมปลูกอ้อยบริเวณพื้นที่รกร้างของโรงงานตามโครงการส่งเสริมขยายอ้อยพันธุ์ดี อ่านต่อ


Older Entries »