จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ

S__770089 S__770091

ทีมงาน CSR บริษัทน้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ได้จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ เกี่ยวกับภาวะโรคอ้วนให้กับนักเรียนใน รร.วัดโกสินารายณ์