แผนที่

banpong bkk map


น้ำตาลบ้านโป่ง
(สำนักงานกรุงเทพฯ)
388 อาคาร เอส.พี. ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-619-0809
แฟกซ์ 02-619-0819

 

banpong map

โรงงานน้ำตาลบ้านโป่ง
3/11 ถนนแสงชูโต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
tel.0-3274-3111,0-3274-3222
fax.0-3237-1446