ประวัติ

บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 บนพื้นที่ 740 ไร่ มีทุนจดทะเบียนครั้งแรก 150 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 250 ล้านบาทในภายหลัง โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การผลิตน้ำตาลจากอ้อยเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกไปยังต่างประเทศ และมีผลิตภัณฑ์พลอยได้คือ กากน้ำตาล กากอ้อย และพลังงานไฟฟ้า

ในปี พ.ศ. 2517 โรงงานน้ำตาลบ้านโป่ง ได้เริ่มเปิดการหีบอ้อยโดยมีกำลังการผลิต 8,000 ตันต่อวัน ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 14,000 ตันต่อวัน และสามารถผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ได้เฉลี่ย 16,000 – 17,000 กระสอบต่อวัน

การผลิตน้ำตาลทรายขาวในระยะเริ่มแรก ทางบริษัทฯ ได้นำระบบ Talofloc มาใช้ฟอกสี และต่อมา เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงได้มีการเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นระบบฟอกสีด้วยก๊าซคาร์บอนออกไซด์ในประมาณปี พ.ศ. 2524 และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีปริมาณกำลังผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคทั้งภายในประเทศและส่งออกปี พ.ศ. 2526 บริษัทฯจึงได้นำเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมาพัฒนาการผลิตน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยแยก Plant น้ำตาลดิบซึ่งเป็นโรงงานแรกในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2539 – 2540 บริษัท มีความภูมิใจที่ได้นำเทคนโลยีการผลิตน้ำตาล ไปสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ที่ประเทศอินโดนีเซีย นับเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงบริษัทฯ และประเทศไทยอีกทางหนึ่ง